Mouchart

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

- Uw persoonsgegevens (Naam, adres, huisarts, BSN, verzekerings- en medische gegevens, telefoonnummer(s) en emailadres) slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. Deze gegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

- Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. Het toestemmingsformulier vind u hier. In sommige gevallen is een verwerkingsovereenkomst voldoende met andere partijen. Deze overeenkomst hebben wij in die gevallen dan ook gesloten.

- Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

- U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons hiervoor dan een schriftelijk verzoek.

- Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

- U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of uw toestemming tot verwerking van uw gegevens intrekken. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u geen verantwoorde zorg verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar van uw medische gegevens.

- U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

- U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

- Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

- Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

- Door wetgeving bent u vanaf 16 jaar zelf verantwoordelijk voor maken van afspraken en verkrijgen van persoonlijke informatie. Met een machtigingsformulier kunt u een ander hiervoor machtigen.