Mouchart

Kwaliteitsregister paramedici

 

Het kwaliteitsregister paramedici is ingesteld om de zorg in Nederland te toetsen en zodoende de kwaliteit te waarborgen

 

In het kwaliteitsregister worden alle paramedici die voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) geregistreerd. Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) getoetst of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Indien aan alle door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Daarmee bied de registratie in het kwaliteitsregister patiënten de zekerheid dat uw behandelaar aan alle eisen voldoet.

 

Alle podotherapeuten in onze praktijk vallen onder artikel 34 in de BIG-Wet.

 

 

 

Meer Informatie over het kwaliteitsregister vind u hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© podotherapie Mouchart