Mouchart

Verwijzersinformatie i.v.m. COVID-19|coronavirus en podotherapie Mouchart

 

 

Huidige maatregelen

 

De Rijksoverheid heeft aangepaste regels voor paramedici bepaald.

 

Dit heeft invloed op onze werkwijze.


Het kabinet wil zoveel mogelijk situaties waarin de “1.5 meter afstand regel” niet kan worden

gehanteerd, vermijden. Tegelijkertijd moet noodzakelijke zorg zoveel mogelijk doorgang vinden.

 

Wij zijn ons bewust van de enorme werkdruk die op u als hoofdbehandelaar rust.

En wij willen u waar mogelijk blijven ondersteunen!

 

 

Wat wij nu al doen

 

We hebben afgelopen weken al vergaande maatregelen getroffen m.b.t. de volgende zaken:

 

- telefonische/online triage voor alle lopende en nieuwe patiënten

- beeldbellen met patiënten, waar mogelijk

- wachtkamerbeleid

- versoepeld annuleringsbeleid

- verscherpte corona-specifieke patiënten hygiëne

- corona-specifieke praktijk hygiëne

- telefonische consulten

- visueel intercollegiaal overleg

- verzenden en/of bezorgen van zolen en hulpmiddelen

 

Als u meer wilt weten over de maatregelen die getroffen zijn, kijk dan hier.

 

Noodzakelijke zorg

 

De patiënten die noodzakelijke zorg in de vorm van een fysieke behandeling nodig hebben blijven wij zien!

 

Van belang is dat de patiënt geen virale klachten heeft (zie "beperkingen" hieronder) én voldoet aan minstens één van de volgende vereisten:

 

- pijnklachten (die niet kunnen wachten tot na 28 april)

- diabetes mellitus (alle types)

- vaatlijden 

- plotselinge vormafwijking 

- ontsteking

- ernstige mobiliteitsbeperking

- werkzaam in een cruciaal beroep of vitaal proces (zie de lijst hier)

 

In deze gevallen kan de patiënt telefonisch contact met ons opnemen.

 

Aangezien deze noodzakelijke behandelingen directe gevolgen hebben voor onze praktijkvoering én de patiënten stromen in het algemeen, zullen we patiënten hier op vooraf screenen bij het maken van een afspraak.

 

Wat zijn de beperkingen?

 

LET OP!  Wij kunnen patiënten, ook bij noodzakelijke zorg (op dit moment), NIET behandelen als de

patiënt één van de volgende verschijnselen heeft:

 

- (neus)verkoudheid

- hoesten, kuchen en/of niezen

- loopneus

- keelpijn

- verhoging of koorts

- kortademigheid

- hoofdpijn

- branderige ogen

- moeheid

- zich "ziek" voelen

- diarree

 

 

Op de hoogte blijven?

 

Op deze pagina informeren wij u als verwijzer over nieuwe maatregelingen en eventuele beperkingen m.b.t. onze praktijk en onze werkzaamheden.

 

Wij doen ons best om veranderingen zo snel mogelijk te communiceren.

 

 

 

 

© podotherapie Mouchart