Mouchart

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Podotherapie Mouchart

 

Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Om ook de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u onderstaand onze algemene voorwaarden aan.

 

1.       Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze of dan geldende bepalingen van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

2.       Annulering

Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, telefonisch of via e-mail (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op vrijdag ervoor annuleren). Bij niet of te laat annuleren zijn wij genoodzaakt om de verzuimde tijd in rekening te brengen. Te laat komen voor een afspraak, wordt ook gezien als een verzuimde afspraak.

 

Een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen (zolen/ortheses etc.) kan binnen 1 werkdag na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden. Kosten voor het gemaakte onderzoek worden altijd in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat kosten voor controles, het aanpassen van zolen apart in rekening worden gebracht, tenzij anders door de podotherapeut vermeldt. 

3.       Betaling

Betalingen geschieden bij voorkeur per PIN en/of contant. Indien u niet per PIN en/of contant wenst te betalen dan bestaat de mogelijkheid om een factuur op rekening te ontvangen. Deze facturering wordt door Podotherapie Mouchart overgedragen aan factoringsbedrijf Infomedics. Infomedics hanteert betalingsvoorwaarden, die te vinden zijn op www.infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden

U kunt bij Infomedics een betalingsregeling aanvragen, zodat u uw nota in termijnen kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de website www.infomedics.nl

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur.

 

4.       Vergoedingen

U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de zorg die uw eigen zorgverzekeraar wel of niet vergoed. Podotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Indien u Diabetes Mellitus en/of Reumatische Artritis heeft is er mogelijk wel vergoeding mogelijk vanuit uw basisverzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Hoewel wij altijd zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren kan Podotherapie Mouchart niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste vergoedingsinformatie.

Tot slot bent u zelf verantwoordelijk om aan u geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar te declareren. Voor actuele informatie over declaraties en vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.        

 

5.       Restitutie

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.

 

6.       Garantie

Schade/slijtage aan zolen/ortheses/slippers binnen 3 maanden na levering, ondanks normaal gebruik, valt binnen de service van Podotherapie Mouchart  en wordt kosteloos gerepareerd/hersteld.

 

7.       Klachtenregeling

In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (aangesloten bij de Klachtencommissie voor paramedici) opgestelde klachtenregeling. Wij verwijzen hiervoor naar: https://www.podotherapie.nl/files/professional/informatiemateriaal/klachtenfolder-nvvp_lr.pdf

 

8.       Privacy

Ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens werken wij volgens de nieuw AVG wet. Op grond van deze wet heeft de praktijk bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In ons privacyreglement informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO. Kijk hier voor meer informatie.

 

10.     Gedragsregels

Bij podotherapie Mouchart gelden er gedragsregels. Deze regels zijn opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Op deze manier kunnen we voor zowel patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving creëren en behouden. Kijk hier voor meer informatie.

 

11.     Veiligheidsschoenen

Op het moment dat u de standaard inlegzool van een veiligheidsschoen vervangt door een op maat gemaakte steunzool dan vervalt de veiligheidscertificering van deze schoenen. In overleg kunnen we mogelijk, een speciaal voor uw eigen veiligheidsschoenen gecertificeerde steunzool, vervaardigen.  Podotherapie Mouchart b.v  is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van niet gecertificeerde zolen in veiligheidsschoeisel.